გაზეთი:   ივერია (სრ. საქ. მწერალთა კავშ. გაზ.)
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1923
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-279 1923
F-2-279 1923
F-3-279 1923
K-09-232 1923
K-1-232 1923
K-2-232 1923
P 1923
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ივერია". 1923. სრ. საქართველოს მწერალთა კავშირის ყოველკვირეული გაზეთი. თბილისი. რედ. - სარედაქციო კოლეგია. ("Заря Востока"- სტამბა).

იცემოდა კავშირის კვირეული გაზეთის ?ხომლი?- ნაცვლად.

სულ ორი ნომერი გამოვიდა:

1923 . 1 (4/XI), 2 (11/XI); თით. 4 გვ.

შინაარსი: სტატიები მწერალთა კავშირის 1923 წლის კონფერენციის შესახებ; . მგალობლიშვილის, ლეო ქიაჩელისა და სხვა მწერლების ლიტერატურული ნაწარმოებნი.

"ივერიის" შემდეგ მწერალთა კავშირი სცემდა "ქართულ სიტყვას" (1923-1924, იხ.).

(უნ.; საჯ.; საქ. მუზ.)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ: 1923 წ. - P7/1923;

წინა გვერდი