გაზეთი:   იერიში
ორგანო : ქუთ. წით. არმ. სახლთან არსებ. წით. არმ. და ფლოტის ლიტ. გაერთ.
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1931
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: სარედაქციო კოლეგია
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-412 1931
K-1-230 1931
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"იერიში". 1931. ქუთაისის გარნიზონის წითელი არმიის სახლთან არსებული არმიისა და ფლოტის ლიტერატურული გაერთიანების ორგანო; 10-დან - . . ლეგიონის დეკადური ორგანო. ქუთაისი. (ქალაქის საბჭოს სტამბა). გამომცემელი - ქუთაისის წითელი არმიის სახლი.

1931 . 1 (1/I) - 45 (მაისი); თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 1000 .)

(საჯ. ქუთ. მხ. მუზ.)

წინა გვერდი