გაზეთი:   იერიში
ორგანო : ქართ. ცხენოსანი ლეგიონის პარტ. ბიუროს ათდღიური
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1931
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: ნ.ჯავახიძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-702 1931 1932
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"იერიში". 1931-1932. .[ართულ] .[ხენოსან] ლეგიონის პარტბიუროს დეკადური ორგანო. თბილისი. (სტამბა "კომუნისტი").

1931 . 1, 2 (30/III); თით. 4 გვ.

1932 . 1, 2, 45 (მაისი)..?

შენიშვნა: ბიბლიოთეკებში მხოლოდ ერთეული ნომრებია.

(უნ.; საჯ.)

წინა გვერდი