გაზეთი:   იერიში
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1929
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
გამომცემელი: კომკავშ. სახ. უნივერსიტეტი
რედაქტორები: სარედაქციო კოლეგია
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2179 1929
K-1-219 1929
K-2-219 1929
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"იერიში". "Штурм". 1929. კომკავშირის სახ. უნივერსიტეტის ბიუროკოლექტივის ერთდღიური გაზეთი. თბილისი. რედ. - სარედაქციო კოლეგიაგამომც. - უნივერსიტეტი.

1929 . №1 (17/III), 4 გვ. ტექსტი ქართ. და რუს.

(საჯ.; საქ. მუზ.)

წინა გვერდი