გაზეთი:   ივერია (N2-დან იხ."ახალი ივერია")
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1991
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-861 1991
K-1-865 1991
K-2-865 1991
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი