გაზეთი:   ივერიის გაბრწყინება (1997 წ. N19 დან იხ. ჟურნალებში)
ორგანო : საქართველოს ქრისტიანულ-მონარქისტული ერთობის გაზეთი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1995
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რეგისტრირებულია: იუსტიციის სამინისტროში N1231
რედაქტორები: გიორგი გაბაშვილი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1196 1995 1996 1997
K-1-1101 1995
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი