გაზეთი:   ილია
პერიოდულობა: ერთდროული გამოცემა
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1957
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-511 1957
K-09-731 1957
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი