გაზეთი:   ილია
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1987
გრაფიკა: ერთდროული გამოცემა
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-701 1987
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი