გაზეთი:   იმედი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1985
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-698 1985 1986 1987 1988 1989
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი