გაზეთი:   იმედი
გამოცემის ადგილი : ქობულეთი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1994
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1089 1994
K-1-1037 1994
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი