გაზეთი:   კავკასია (1990 წ.დან იხ."აღორძინებული კავკასია")
ორგანო : სამეცნიერო, მხატრული, პოლიტიკური გაზეთი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1989
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: ბეჟან აბაშიძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-718 1989 1990
K-1-754 1989
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი