გაზეთი:   კავკასიის კომუნა
პერიოდულობა: ყოველდღიური
გამოცემის ადგილი : თელავი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1921
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-672 1921
P 1921
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"კავკასიის კომუნა". [1921]. ყოველდღიური გაზ. რუს. დეპეშათა სააგენტოს საქართველოს განყოფილების გამოცემა. თელავი (თელავის ადგილობრივი სტამბა).

[1921 .] №1 - №70 (13/IX); თით. 2 გვ. (ტირაჟი - 240 .)

თანამშრ.: თელავის სამაზრო პარტკომის წევრები.

შენიშვნა: გამოცემულია ფერად ქაღალდზე; ცალგვერდნაბეჭდია (კედელზე ასაკრავი).

(საჯ.; სარევ. მუზ.)

 

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ: 1921 წ. - P3/1921;

წინა გვერდი