გაზეთი:   კარიბჭე (გამოდის "ერთობასთან" ერთად)
ორგანო : ახალგაზრდა სოც - დემოკრატთა კავშირის გამ-ბა
გამოც.დაწყების თარიღი : 1990
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
არ არის ბიბლიოთეკაში
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი