გაზეთი:   იალნო
გამოცემის ადგილი : მარტყოფი
გამოც.დაწყების თარიღი : 2002
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: სალომე ყველაშვილი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2175 2002 2003 2004 2005 2006 2007
K-1-1733 2007
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი