გაზეთი:   პირველი ხმა
გამოცემის ადგილი : ჭიათურა
გამოც.დაწყების თარიღი : 2003
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: სარედაქციო კოლეგია
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2184 2003
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი