გაზეთი:   ნავიგატორი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 2003
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2187 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
K-1-1568 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი