გაზეთი:   მრევლი
პერიოდულობა: თვეში ერთხელ
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1997
ენა: ქართული
თემატიკა : რელიგია
რედაქცია (მისამართი): ერეკლე მე-2-ს მოედანი 1
რედაქტორები: მანანა ყიფიანი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1507 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2010
K-1-1346 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი