გაზეთი:   მძლეველი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1999
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): აკ.წერეთლის გამზ. N142
რედაქტორები: ლაშა-გიორგი ლომიძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1861 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი