გაზეთი:   მშენებელი
ორგანო : საქართველოს მშენებელთა ფედერაციის გაზეთი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1999
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): ვაჟა-ფშაველას გამზ. N45
რედაქტორები: გურამ ხომერიკი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1989 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007
K-1-1693 2005
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი