გაზეთი:   ლანჩხუთი Plus
გამოცემის ადგილი : ლანჩხუთი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1995
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
გამომცემელი: ზაზა ნაკაშიძე
რედაქტორები: ქეთევან ნაკაშიძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1274 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2014
K-1-1228 1996 2007 2008 2014
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი