გაზეთი:   ლანჩხუთის მოამბე (1990 წ. მდე იხ."კომუნისტური შრომა")
გამოცემის ადგილი : ლანჩხუთი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1990
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-581 1990 1991 1992 1993 1998 1999 2000
K-1-676 1990 1991 1992 1993 1998
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი