გაზეთი:   ლახვარი
პერიოდულობა: ყოველდღიური
გამოცემის ადგილი : თფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1907
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
გამომცემელი: მ.დ.დავიდოვი
რედაქტორები: გ.ს.მაისურაძე (N35-დან)
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-12 1907
F-2-39 1907
F-3-39 1907
K-2-65 1907
K-3-65 1907
K-09-65 1907
P 1907
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ლახვარი". 1907. ყოველდღიური საპოლიტიკო და სალიტერატურო გაზეთი. თბილისი. რედ.-გამომცემლები: მ. დ. დავიდოვი (№1-დან №34-მდე), გ. ს. მაისურაძე (№35-დან). (სტამბა "გუტენბერგი").

1907 წ. №1 (6/IV) - №45 (4/VI); თით. 4 გვ.

სოც.-დემ. (მენშ.) მიმართულების ორგანო; იცემოდა დახურული "სინათლის" ნაცვლად.

(უნ; საქ. მუზ; სარევ. მუზ.)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1907წ. - P7/1907

წინა გვერდი