გაზეთი:   ლახვარი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1941
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: სიმონ ჩიქოვანი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-229 1941 1942
K-1-564 1941 1942
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

 

"ლახვარი". 1941-1942. საქართველოს საბჭოთა მწერლების კავშირის ყოველკვირეული (1942 წელში - ორკვირეული) კედლის გაზეთი. თბილისი. სარედაქციო კოლეგია: ალ. მაშაშვილი, ირაკლი აბაშიძე, სიმონ ჩიქოვანი.

1941 . №1 (1/IX) - №4 (30/XI): თით. 1 გვ. (ტირაჟი - 1000-2500 .)

1942 . №1 (5) (30/I) - №4 (8) (16/VII)

(საჯ.; პალატა)

წინა გვერდი