გაზეთი:   ლენინელი
გამოცემის ადგილი : გულრიფში
გამოც.დაწყების თარიღი : 1944
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: ვ.კ.ბეჭვაია (1944წ.დან)
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-327 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
K-1-601 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958
K-2-601 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
K-3-601 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958
P 1944 1945 1946
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ლენინელი". "Ленинец". 1944. საქ. . . () გულრიფშის რაიკომისა და აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის საორგანიზაციო კომიტეტის ორგანო. გულრიფში. /მგებ. რედაქტორები: . კვირკველია, 1944 წლის ივნისის 29-დან . . ბეჭვაია.

1944 . 1 (22/I) - 34 (19/X); თით. 2 გვ. (43x32 სმ.) (ტირაჟი - 1800 .)

(საჯ.; პალატა)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1944წ. - P35/1944;  1945წ. - P19/1945;  1946წ. - P19/1946

წინა გვერდი