გაზეთი:   ლენინელი
გამოცემის ადგილი : ზესტაფონი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1932
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-112 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-1-421 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1944 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-2-421 1938 1939 1940 1951 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-3-421 1951 1952
P 1943 1944 1946
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ლენინელი". 1932. (?) - საქ. . . () ზესტაფონის რაიკომის, აღმასკომის და ქალაქის საბჭოს ორგანო (1935-1937 წლებში: რაიკომის, რაიაღმასკომის და ქალაქის საბჭოს სამდღიური ორგანო; 1940 წლის 22 ივნისიდან - საქ. . . () ზესტაფონის რაიკომისა და მშრომელთა დეპუტატების რაიონული და საქალაქო საბჭოების სამდღიური ორგანო. ზესტაფონი.

1932 . № 1 - № 60 (?); თით. 4 გვ.

1933 . № 1 ..? თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 2500 .)

1934 ... 59 (223) (15/XI)..? თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 4000 .)

1935 . № 1 (231) (10/I) № 92 (322) (28/XII) (ტირაჟი - 4000 .)

1936 . № 1 (323) (2/I) - № 105 (427) (26/XII) (ტირაჟი - 4000 .)

1937 . № 1 (429) (5/I) - № 117 (545) (31/XII) (ტირაჟი - 4000 .)

1938 . № 1 (546) - (№ 103 (648) (28/XII) (ტირაჟი - 4000 .)

1939 . № 1 (649) (1/I) - № 83 (731) (31/XII) (ტირაჟი - 4000 .)

1940 . № 1 (732) (7/I) - № 88 (809) (29/XII) (ტირაჟი - 4000 .)

1941 . № 1 (810) (1/I) - № 75 (884) (28/XII) (ტირაჟი - 4000 .)

1942 . № 1 (885) (8/I) - № 60 (945) (20/XII) (ტირაჟი - 3600 .)

1943 . № 1 (946) (1/I) - № 51 (986) (23/XII) (ტირაჟი - 3600 .)

1944 . № 1 (987) (1/I) - № 52 (1036) (31/XII) (ტირაჟი - 3600 .)

1945 . № 1 (1038) (4/I) - № 48 (1085) (20/XII) (ტირაჟი - 3600 .)

იხ. გაზეთის შესახებ: "კომუნისტი" 1934 . 6 დეკემბრ. № 281 წერილი "ორი გაზეთი - ორი მიმართულება".

შენიშვნა: სერიალური კომპლექტები ბიბლიოთეკებში არ მიოპოვება; იხ. აგრეთვე "მშრომელთა ენტუზიაზმი" (1931-1933).

(უნ.; საჯ.; პალატა)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1943წ. - P55/1943;  1944წ. - P73/1944;  1946წ. - P58/1946

 

წინა გვერდი