გაზეთი:   ლენინელი სტუდენტი
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1929
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-424 1929 1930
K-1-66 1929 1930
K-2-66 1929 1930
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ლენინელი სტუდენტი". "Студент-ленинец". 1929-1930. ..ლენინის სახელობის საქ. სახ. პოლიტეხნიკური ინსტიტუტის ორკვირეული გაზეთი. თბილისი. რედ. - სარედაქციო კოლეგია.

1929 . 1 (1/IX) - 6 (56) (21/XII)

1930 . 7 (57) (15/I) - 14 (69) (22/VII) ...?

თით. 4 გვ. ქართული და რუსული ტექსტი (ტირაჟი - 2500 .)

იცემოდა ინსტიტუტის სტუდენტთა ორგანიზაციების მიერ პროფესორ-მასწავლებელთა მონაწილეობით. გაზეთის მიზანი: "სტუდენტების რევოლუციური აღზრდა, ანტიკომუნისტურ იდეოლოგიასთან ბრძოლა, ინსტიტუტის ყოფა-ცხოვრების გაშუქება" და სხვა (იხ. მეთაური წერილი 1). გაზეთი წარმოიშვა ინსტიტუტის 1928 წლის ხელნაწერი გაზეთიდან.

(უნ.; საჯ.)       
წინა გვერდი