გაზეთი:   ლენინის გზით
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1930
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-425 1930 1931 1932
K-1-67 1930 1931 1932
K-2-67 1932
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ლენინის გზით". 1930-1932. . . . () ქუთაისის საქალაქო კომიტეტის, ქალაქის საბჭოს და პროფსაბჭოს ორგანო. ქუთაისი. (ქალაქის საბჭოს სტამბა) [რედ. - სარედაქციო კოლეგია].

1930 . 1 (3/II) - 52 (28/XII); თით. 4 გვ.

1931 . 1 (53) (6/I) - (114) (31/XII) თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 6000 .)

1932 . 1 (115) (5/I) - 99 (213) (13/VIII) თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 2000 .)

იხ. რეცენზია გაზეთზე "წითელ აფრა"-ში 1930 . 6, გვ. 89-94

(უნ.; ქუთ. მხ. მუზ.)

წინა გვერდი