გაზეთი:   ლენინის გზით
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1932
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2446 1932
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ლენინის გზით". "Путем Ленина". 1932. საქ. საფინანსო-ეკონომიური ინსტიტუტის ერთდროული გამოშვება. ოქტომბრის რევოლუციის მე-16 წელი. თბილისი.

1932 . №1 (დეკ.) №2 (დეკ.); თით. 2 გვ. (ტირაჟი - 1000 .)

(საჯ)

წინა გვერდი