გაზეთი:   ლენინის დროშა
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1945
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-336 1945 1946 1947 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956
K-1-585 1946 1947 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956
K-2-585 1951 1952 1953 1954 1955
K-3-585 1953
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი