გაზეთი:   ლენინის დროშით (1962 წ. მაისიდან იხ."ლენინელი")
გამოცემის ადგილი : ორჯონიკიძე (ხარაგაული)
გამოც.დაწყების თარიღი : 1932
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: დ.მაისურაძე (1941წ.-დან)
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-114 1932 1933 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
F-2-114 1935 1936
K-1-68 1937 1939 1941 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-2-68 1932 1939 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-3-68 1952 1953 1954 1958
K-4-68 1952 1954
K-5-68 1952
P 1943 1944 1945 1946
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ლენინის დროშით". 1932. საქ. . . () ორჯონიკიძის (ხარაგაულის) რაიკომის, რაიაღმასკომის და პროფსაბჭოს ყოველ ხუთდღიური ორგანო. ორჯონიკიძე (ზესტაფონის ქალაქის სტამბა; № 28-დან "სტალინის საყვირის" სტამბა; შემდეგ ხარაგაულის აღასკომის სტამბა). რედ. - სარედაქციო კოლეგია; დავ. გაბრიაძე (1935-41), . მაისურაძე (1941 1/XI-დან)

1932 . № 1 - № 17; თით. 2 ან 4 გვ. (ტირაჟი - 3000 .)

1933 . № 1 (18) (25/I) - № 36 (57)..? თით. 2 ან 4 გვ.

1934 . № 1 - № 41 თით. 2 ან 4 გვ.

1935 . № 1 (98) - № 54 (151) (27/XII) თით. 2 ან 4 გვ. (ტირაჟი - 4400 .)

1936 . № 1 (153) (6/I) № 13 (165) (30/III)..? თით 2 ან 4 გვ.

1937 . № 1 ..?

1938 . № 1 (277) (6/I) - № 60 (336) (24/XII) თით. 2 ან 4 გვ. (ტირაჟი - 4000 .)

1939 . № 1 (337) (2/I) - № 60 (401) (24/XII) (ტირაჟი - 4000 .)

1940 . № 1 (402) (1/I) - № 56 (475) (20/XII) თით. 2 ქნ 4 გვ.

1941 . № 1 (458) - № 56 (513) (22/XII) (ტირაჟი - 4000 .)

1942 . № 1 (514) (1/I) - № 54 (567) (26/XII); (ტირაჟი - 2700 .)

1943 . № 1 (568) (1/I) - № 48 (615) (5/XII)

1944 . № 1 (618) (1/I) - № 46 (663) (21/XII)

1945 . № 1 (664) (1/I) - № 49 (712) (27/XI)

შენიშვნა: ბიბლითეკებში სერიალური კომპლექტები არ მოიპოვება.

(უნ.; საჯ.; პალატა)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1943წ. - P45/1943;  1944წ. - P60/1944;  1945წ. - P45/1945;  1946წ. - P45/1946

წინა გვერდი