გაზეთი:   მადნეული
გამოცემის ადგილი : კაზრეთი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1984
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-696 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი