გაზეთი:   მაკავეელი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1924
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
K-09-269 1924
P 1924
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"მაკაველი". 1924. ორკვირეული ლიტერატურულ-პუბლიცისტური გაზეთი. თბილისი. რედ. - სარედაქციო კოლეგია. ("ზარია ვოსტოკას" სტამბა).

1924 . 1 (24/II), 2 (9/III), 3 (20/III); თით. 4 გვ.

შინაარსი: წერილები საქ. ებრაელთა სოც.-ეკონომ. და კულტ. მდგომარეობის შესახებ; მოთხრობები ებრაელთა ცხოვრებიდან; პოეზია.

(უნ.; საჯ.; სარევ. მუზ.)

შენიშვნა: P ლიტერით ღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ: 1924 წ. - P6/1924;

წინა გვერდი