გაზეთი:   მამული
გამოც.დაწყების თარიღი : 1994
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1090 1994 1995
K-1-1038 1994
K-2-1038 1994
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი