გაზეთი:   მანქანათმშენებელი
პერიოდულობა: ყოველკვირეული
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1932
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-427 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
K-1-89 1933 1934 1935 1936 1937 1938
K-2-89 1933 1938 1939
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"მანქანათმშენებელი". "Машиностроитель". 1932-1939. Орган Партколлектива КП (б) Грузии и завкома машиностроительного заводда имени 26 коммунаров. (1938 წლიდან - 26 კომისრის სახელ. ქარხნის პარტკომის, ქარხკომის და დირექციის ორგანო). ყოველდეკადური გაზეთი. თბილისი. რედ. - სარედაქციო კოლეგია.

1932 . № 1 - № 34; თით. 2 ან 4 გვ.

1933 . № 1 (35) (28/IX) - № 27 (62)

1934 . № 1 (63) - № 13 (74) (24/XII)

1935 . № 1 (75) - № 18 (92)

1936 . № 1 (93) (9/II) - № 20 (112) (31/XII)

1937 . № 1 (113) (16/I) - № 24 (136) (28/XII)

1938 . № 1 (137) - № 17 (153) (29/XII)

1939 . № 1 (154) (15/I) - № 10 (163) (1/V)

ტექსტი ქართ.,რუსული და (1934 წლიდან) სომხური.

(უნ.; საჯ., პალატა)

წინა გვერდი