გაზეთი:   ორიათასი (2000)
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1998
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): კოსტავას N14
რედაქტორები: ვალერი კვარაცხელია
გამომცემლობა: სამშობლო
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1765 1998 1999 2000 2001
K-1-1437 1998 1999 2000 2001
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი