გაზეთი:   მარქსისტულ ლენინურ სწავლებისათვის
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1932
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2445 1939
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"მარქსისტული ლენინური სწავლებისათვის". "За марксистско-ленинскую учебу". 1932. საქ. .. () ლენინის რაიკომის სპეციალური ნომერი [ერთდღიური გაზეთი]. თბილიის. (სტამბა "კომუნისტი"). რედ. - სარედაქციო კოლეგია.

1932 . [№1] (12/X), 2 გვ.

(უნ.; საჯ.)

წინა გვერდი