გაზეთი:   მარტვილი
გამოცემის ადგილი : მარტვილი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1995
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1290 1995
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი