გაზეთი:   მარჯანიშვილის თეატრი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1935
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
გამომცემელი: მარჯანიშვილის თეატრი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-340 1935 1936 1939
K-1-432 1935 1936 1939
K-2-432 1935
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"მარჯანიშვილის თეატრი". 1935. მარჯანიშვილის თეატრის სამკუთხედის [ერთდროული] ორგანო. თბილისი. გამომცემელი - მარჯანიშვილის თეატრი.

1935 . 1 (23/X), 6 გვ.

(საჯ.; უნ.)

წინა გვერდი