გაზეთი:   ორჯერ ორი (2 X 2)
ორგანო : საქტელერადიომაუწყებლობის გაზეთი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 2000
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რეგისტრირებულია: რეგისტრაციის N5/4-2530
რედაქცია (მისამართი): კოსტავას N14
რედაქტორები: მიხეილ მჭედლიძე
გამომცემლობა: კოლორი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2007 2000 2001 2002
K-1-1497 2000 2001 2002
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი