გაზეთი:   მაშვრალთა ხმა
ორგანო : საქ. რევოლ. სინდიკალისტ-მაშვრალთა კავშირი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1921
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: სარედაქციო კოლეგია
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-298 1921
F-2-298 1921
K-1-284 1921
P 1921
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

 

"მაშვრალთა ხმა". 1921. საქართველოს რევოლუციონურ სინდიკალისტ-მაშვრალთა კავშირის ორგანო. გამოდ. კვირაში ორჯერ. თბილისი. რედ. - სარედაქციო კოლეგია.

1921 . №1 (4/IV) - №21 (10/VII); თით. 4 გვ. ან 2 გვ.

შენიშვნა: №№2-5, 8. 15 მდარე ფერად ქაღალდზეა გამოცემული; №№1, 4, 6 დაბეჭდილია ცალ გვერდზე. კედელზე ასაკრავად.

(უნ.; საჯ.; სარევ. მუზ.; საქ. მუზ.)

 

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ: 1921 წ. - P4/1921;

 

წინა გვერდი