გაზეთი:   მაღალი მოსავლისათვის
პერიოდულობა: ერთჯერადი
გამოცემის ადგილი : ოზურგეთი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1934
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2385 1934
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"მაღალი მოსავლისათვის". 1934. ოზურგეთის სამანქანო-სატრაქტორო სადგურის პოლიტგანყოფილების გაზ. "ბოლშევიკური სიფხიზლის" სპეციალური ფურცელი. ოზურგეთი.

1934 . [1] (20/III)

შენიშვნა: ცნობა აღებულის საქ. წიგნის პალატის 1934 წლის კარტოთეკიდან.

წინა გვერდი