გაზეთი:   მაცნე
გამოცემის ადგილი : ბათუმი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1989
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-757 1989 1990
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი