გაზეთი:   მახორხალი
გამოცემის ადგილი : ზუგდიდი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1932
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-428 1932 1934
F-2-428 1932
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"მახორხალი". 1932-1934. ზუგდიდიში საექსპორტო ჯატყაში ოხორხალია ზავოდიში საქ. . . (). . . . . . ბიუროკოლექტივი დო ქარხკომიში ირიდეკადური ორგანო. ზუგდიდი

1932 . № 1 (1/VII) - № 10; თით. 4 გვ.

1933 . № 1 - № 19 თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 750 .)

1934 . № (20) (23/II) - № 4 (4/IV) თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 500 .)

ტექსტი ქართული (მეგრული) და ნაწილობრივ რუსული.

(უნ.; საჯ.)

წინა გვერდი