გაზეთი:   მბეჭდავი კოლექტივიზაციის ფრონტზე
გამოცემის ადგილი : დუშეთი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1930
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2236 1930
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი