გაზეთი:   მბრუნავი ღუმელი
ორგანო : კასპის ცემენტის ქარხნის საქ.კ.პ.(ბ) პარტკომი და ქარხკომი
გამოცემის ადგილი : კასპი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1932
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: სარედაქციო კოლეგია
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2322 1932 1933
K-1-91 1932
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"მბრუნავი ღუმელი". "Вращающаяся печь". 1932-1933. კასპის ცემენტის ქარხნის საქ. . . () პარტკომის და ქარხკომის ორგანო. კასპი (სტამბა გაზ. "კომუნისტი" თბილისში) [რედ. - სარედაქციო კოლეგია].

1932 . [№ 1]  (10/XII)

1933 . № 1 (26/II), № 2, № 3..?; თით. 4 გვ.

ტექსტი ქართ. და ნაწილობრ. რუსული

(უნ.; ქუთ. მხ. მუზ.)

წინა გვერდი