გაზეთი:   მგზნებარე კოლხიდელი(1962 წ. აპრილიდან იხ."ახალი კოლხიდა")
ორგანო : საქ.კ.პ.(ბ) ფოთის ქალაქკომისა და ქალაქის საბჭოს ორგანო
პერიოდულობა: ყოველდღიური
გამოცემის ადგილი : ფოთი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1936
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-78 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
F-2-78 1951 1952 1953 1954
K-1-431 1936 1937 1939 1940 1941 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-2-431 1939 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-3-431 1950 1952 1955 1957
P 1943 1944 1945 1946
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"მგზნებარე კოლხიდელი". 1936. საქ. . . () ფოთის ქალაქკომის და ქალაქის საბჭოს ორგანო. სამდღიური, 1936 წლ. 17 მარტიდან 1939 . ოქტომბრამდე ყოველდღიური, შემდეგ ორდღიური გაზ. ფოთი (გაზეთ "მგზნებარე კოლხიდელის" სტამბა).

გამოდის გაზეთ "ფოთის მუშის" (1931-1936) ნაცვლად (ნომერაცია ფრჩხილებში "ფოთის მუშის" ნომერაციის გაგრძელებას წარმოადგენს).

1936 . 1 (430) (9/II) - 257 (687) (31/XII); თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 6000 .)

1937 . 1 (688) (1/I) - 299 (989) (30/XII); თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 4000-6000 .)

1938 . 1 (990) (1/I) - 271 (1260) (28/XII) ..? თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 4000-6000 .)

1939 . 1 (1289) (1/II) - 213 (1502) (30/XII); თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 4000-6000 .)

1940 . 1 (1503) (1/I) - 263 (1765) (31/XII)

1941 . 1 (1766) (1/I) - 311 (2076) (31/XII)

1942 . 1 (2077) (1/I) - 308 (2384) (31/XII)

1943 . 1 (2383) (1/I) - 259 (2641) (31/XII)

1944 . 1 (2642) (1/I) - 263 (2900) (31/XII)

(უნ.; საჯ.; პალატა)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1943წ. - P19/1943;  1944წ. - P17/1944;  1945წ. - P12/1945;  1946წ. - P12/1946

წინა გვერდი