გაზეთი:   მებრძოლი
გამოცემის ადგილი : ზუგდიდი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1938
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-115 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-1-515 1938 1939 1940 1941 1947 1949 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-2-515 1953 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-3-515 1953 1954 1955 1956 1957 1958
p 1943 1944 1945 1946
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"მებრძოლი". 1938-1940. საქ. . . () ზუგდიდის რაიკომისა და რაიაღმასკომის ყოველდღიური ორგანო (1940 წლ. იანვრის 8-დან: საქ. . . () ზუგდიდის რაიკომისა და მშრომელთა დეპუტატების რაიონული საბჭოს ყოველდღიური ორგანო). ზუგდიდი. (გაზ. "მებრძოლის" სტამბა).

გაზეთ "კომუნარის" (1935-1938) გაგრძელება.

1938 . 168 (2052) (24/VII) - 299 (2182) (31/XII); თით. 4 გვ.

1939 . 1 (2183) (1/I) - 299 (2481) (30/XII) თით. 4 გვ.

1940 . 1 (2482) (1/I) - 304 (2793) (31/XII) თით. 4 გვ.

1941 . (2794) (1/I) - 153 (2946) (27/XII)

1942 . (2947) (1/I) - 69 (3015) (24/XII)

1943 . 1 (3016) (1/I) - 60 (3074) (25/XII)

1944 . 2 (3076) (6/I) - 50 (3122) (7/XII)...

(საჯ.; პალატა)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1943წ. - P16/1943;  1944წ. - P16/1944;  1945წ. - P15/1945;  1946წ. - P15/1946

წინა გვერდი