გაზეთი:   მებრძოლი - გაზ. კომუნისტის გამს. რედ. ზუგდიდში
გამოცემის ადგილი : ზუგდიდი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1961
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-534 1961
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი