გაზეთი:   მებრძოლი ათეისტი
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1934
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-429 1935
K-1-392 1934 1935
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"მებრძოლი ათეისტი". 1934-1941. საქართველოს მებრძოლ უღმერთოთა ცენტრალური საბჭოს ორგანოყოველდეკადური გაზეთი. თბილისი.

1934 . 1 (იანვ.) - 21 (დეკ); თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 6000 .)

1935 . 1 (5/I) - 26 (13/XI)

1936 . ..?

1937 . 1-2 - 7-8

1938 . 1 - 11-12

1939 . 1 - 12

1940 . 1 - 12

1941 . 1 - 5

(უნ.; საჯ.; პალატა)

წინა გვერდი