გაზეთი:   ოსკარი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1997
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): კოსტავას N14
რედაქტორები: ალეკო ჯანიაშვილი
გამომცემლობა: სამშობლო
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1505 1997 1998 1999
K-1-1861 1999
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი